Private Sache

Mk 10,17-27

Radiopredigt von Franziska Loretan-Saladin, 11.10.2009

lesen ›